Vzdělávání pedagogů

V minulém týdnu se pedagogové školy vzdělávali v oblastech moderní pedagogiky. Mgr. Helena Zítková a Mgr. Martina Hezká z Pardubic sdílely své zkušenosti z praxe v oblasti Smysluplného slovního hodnocení a zpětné vazby žákům a zážitkově ukázaly třídní schůzky formou Triády – žák, rodič a učitel.

😊 Magda Krasnokutská