„KŘÍŽEM KRÁŽEM STALETÍMI“

V minulém týdnu měli žáci třídy III. B možnost vydat se do historické části našeho krásného města Opavy. Tato vycházka byla pro děti příležitostí objevit tajemství minulých staletí. Cesta do minulosti začala na Horním náměstí. Děti byly rozděleny do týmů a jejich úkolem bylo pomocí indicií najít a odhalit tajemství spojené s významnými místy. K dispozici měly pracovní listy, ve kterých byla trasa popsaná podle orientačních bodů. Žáci objevili zajímavé příběhy o minulosti města Opavy a získali nové znalosti. Zastavili se u kostela sv. Václava, viděli renesanční měšťanský dům s jediným dochovaným znamením z roku 1773,  dozvěděli se, kdo je autorem kamenné kašny na náměstí Osvoboditelů, došli k Slezskému zemskému muzeu a zastavili se u kostela sv. Jana. Od Ptačího vrchu došli k honosnému paláci a poslední zastávkou byla připomínka existence tramvajové dopravy. Věřím, že tato vycházka byla pro některé děti inspirací k dalšímu objevování historie a krás našeho města.

Kateřina Nyczová