Dotační program Bezplatné stravování ve školách

Od tohoto školního roku 2023/2024 je naše základní škola zapojena do dotačního programu Bezplatné stravování ve školách, který je financován z projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji.
Žáci mohou být do tohoto programu zapojeni na základě čestného prohlášení zákonných zástupců o nepříznivé sociální situaci rodiny a také potvrzení ÚP. V případě bližších informací o programu se obraťte na sekretariát školy – Bc. Zuzana Miketová, info@zsoticka.opava.cz nebo telefon 736 513 866.