BĚH JOY RUN

V sobotu 16.9. se naše škola a dobrovolní běžci z řad našich žáků zapojili do charitativního běhu na pomoc handicapovaným. Škola a jednotlivci tak nejen finančně podpořili handicapované děti z Opavy a okolí.
Běh se konal v Městských sadech a trať měřila necelých 6 km, 4 kola. Běželo se s postiženým na vozíku.
Naše škola měla vytvořená 2 družstva, běhu se zúčastnilo 5 pedagogů, 4 žáci z 1.stupně a 11 žáků z 2.stupně.
Tým číslo 2 běžel s Ondrou Plachetkou, 15-ti letým chlapcem ZŠ Šrámkova. Tým číslo 3 si běh užil s Míšou Strachotovou.
Poděkování patří: Mie Hrubovské a Adrianě Choré ze 4.B, Ondru Podmolovi a Kubovi Daníškovi z 5.B a žákům z 2.stupně – Nikol Dostálové, Elen Růžičkové, Evě Mrůzkové, Nele Boháčové, Marii Kelnerové, Emě Mlýnkové, Nele Sekerášové, Elišce Večerkové, Emě Czudkové, Marku Vajdovi a Mikuláši Gregořicovi. Za pedagogy akci podpořili – Radka Czudková, Magda Krasnokutská, Romana Pilařová, Ioannis Xenitidis, Tomáš Kukol.
Dopolední běhání si všichni příjemně užili a společně jsme podpořili dobrou věc.
Magda Krasnokutská