Plavání – dobrovolná sportovní aktivita pro všechny žáky

Naše škola ve spolupráci se SRPŠ nabízí v letošním školním roce pro všechny  žáky 1. a 2. stupně pravidelné plavecké úterky v Městských lázních v čase od 14:00 do 15:00 hodin.

Začátek je v úterý 19.9. v Městských lázních (vždy vyznačeno ve škole online).

Žáci 1.stupně mohou na tuto aktivitu dorazit sami (po dohodě s rodiči) nebo s vyučujícím 1. stupně Mgr. Magdou Krasnokutskou – vždy sraz ve vestibulu školy ve 13:30 hodin.

Po ukončení plavání mohou žáci na základě písemné zprávy odejít sami domů nebo půjdou zpět s pedagogem do ŠD. Žáci 2. stupně odcházejí ze školy do bazénu sami.

V bazénu vykonává dozor plavčík, 1 pedagog 2.stupně (Mgr. Světnická, Mgr. Režnarová) a 1 pedagog 1. stupně (Mgr. Krasnokutská).

Plavání bude probíhat neformální volnou aktivitou, ale i řízenou formou.

Žáci budou muset dodržovat pravidla BOZ týkající se pohybu ve vodě.

Žák do bazénu musí mít plavky, ručník.

Vstup do šaten bazénu je v čase 13:50 – 14:00 h.