Zahájení školního roku 2023/2024

V pondělí 4. září bude pro žáky 2. – 9. ročníku výuka zahájena v 8 h a bude probíhat 1 vyučovací hodinu.

Na prvňáčky čekáme v 8.20 h a v 8.30 h je přivítáme za přítomnosti p. náměstka Shreiera.

Na úterý 5. září jsou naplánovány třídnické práce (nižší stupeň 4 vyučovací hodiny, vyšší stupeň 5 vyučovacích hodin) a od středy již bude probíhat běžná výuka podle rozvrhu (bez odpoledního vyučování).

Přejeme všem žákům, rodičům i učitelům pohodový a úspěšný školní rok 2023/2024. Ať se daří!