Smuteční oznámení

V neděli 6. 8. 2023 nás ve věku 94 let opustil pan Milan Vystrk, bývalý dlouholetý člen pedagogického sboru ZŠ Otická, který na naší škole učil český jazyk, dílny a hudební výchovu. 
Upřímnou soustrast rodině a blízkým.