Celostátní kolo soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

V úterý 13. června 2023 vyvrcholila soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR celostátním kolem, které již po jedenácté proběhlo na pardubické univerzitě. Základního kola této soutěže, která je podporována Svazem chemického průmyslu ČR, se zúčastnilo téměř 22 tisíc žáků. Na fakultě chemicko-technologické se setkalo 38 nejlepších a mezi nimi byla Jindřiška Mateřanková z 9. C, která do celostátního kola postoupila jako druhá nejlepší z moravskoslezského regionu.

Ve finále se soutěžící museli popasovat s vědomostním testem plným výpočtů a s laboratorním úkolem, který byl tentokrát na téma titrace a stanovení obsahu vitamínu C. Jindřiška prokázala, že její vědomosti, znalosti a dovednosti z oboru chemie jsou vynikající a v konkurenci těch nejlepších vybojovala skvělé 7. místo. Ceny soutěžícím na slavnostním vyhlášení předávali zástupci významných chemických společností a akademikové pardubické univerzity.

Jindřišce moc blahopřeji a děkuji za čas a úsilí, které věnovala přípravě na tuto soutěž. Ať se ti, Jindřiško, daří v dalším studiu přinejmenším tak dobře jako v tom dosavadním.

Chemii zdar a naší nejlepší chemičce zvlášť!

L. Lyková