Informační schůzka – budoucí 6. třídy

Informační schůzky pro zákonné zástupce budoucích žáků 6. tříd pro šk. rok 2023/2024 se uskuteční:

Budoucí žáci běžné 6. A třídy – 6. 6. v 16:00hod.
Budoucí žáci sportovní 6. B třídy – 13. 6. v 16:00hod.
Budoucí žáci matematické 6. C třídy – 13. 6. v 16:30hod.

Zákonní zástupci žáků byli blíže informováni na e-mailovou adresu.

V případě dotazů se obraťte na sekretariát – 736 513 866.