Knihovnická lekce 5. A

V květnu navštívili žáci 5. A třídy knihovnu v Kateřinkách, kde byla připravena lekce s tématem Staré řecké báje a pověsti. Dozvěděli jsme se mnoho nového, poslechli a převyprávěli báje, vysvětlili si rozdíl mezi literárními pojmy, pracovali jsme nad rčeními z dávných dob, která používáme v běžném životě. Zaujala nás spousta barevných obrázků bájí.

Magda Krasnokutská a třída 5.A