Projektový den – Příběh jednoho trička

Ve středu 10.5. žáci 6.C zažili projektový den Příběh jednoho trička. Projekt je zaměřen na zamyšlení se nad životním cyklem oblečení. Cílem bylo zvýšení povědomí dětí o tom, jak funguje módní průmysl a jaké negativní dopady jeho fungování přináší. Interaktivní formou se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací o tom, jak se vyrábí oblečení, které se do ČR dostává. Viděli také za jak obtížných podmínek, lidé a děti, kteří se na jeho výrobě podílejí, pracují. Tento projekt připravil a realizoval Spolek Kapradí. Během června a září ho budou absolvovat ještě některé další třídy.