Workoutové hřiště

V pondělí 24.4. bylo dokončeno a předáno k užívání workoutové hřiště. Hřiště bylo financováno z participativního rozpočtu města Opava, kdy pro něho hlasovala veřejnost v nápadech pro Opavu. Hřiště je k dispozici jak pro naše žáky, tak veřejnost v době otevření školní zahrady. Okolí hřiště postupně projde ještě úpravou, aby bylo příjemným místem pro sportování. Prosíme o dodržování provozního řádu. 

K. Staňková