Školní Den Země

Letošní Den Země naší školy proběhla v několika termínech a na více místech. Ve středu 12. dubna se 6. třídy vypravily do Slavkovského lesa, kde žáci měli ve skupinách najít na naučných tabulích odpovědi na otázky z pracovního listu. Třída 7. B absolvovala exkurzi s p. kurátorkou Ostravského muzea na Kozmických loukách, kde se dozvěděli mnoho zajímavostí z oblasti geologie, druhového složení lesa, invazivních rostlin, revitalizace vodních toků, návratu mokřadní vegetace a také významu návratu velkých kopytníků exmoorských ponyů do krajiny. Třída 7. C pomáhala s úklidem okolo zámku v Raduni a 8. C v parku na zámku v Hradci nad Moravicí. Třídy 7. A, 8. A a 8. B absolvovaly exkurzi v Čističce odpadních vod v Opavě a zapojily se do akce Ukliďme Česko sběrem odpadků podél řeky Opavy a v okolí školy. Ve čtvrtek 13. dubna se do čištění břehů řeky pustila 5. A a 5. B a děti byly velmi pracovité, nasbíraly 12 pytlů odpadu!!! Pytle s odpady byly po nahlášení místa pak odvezeny technickými službami. Ve čtvrtek 27. 4. pak 9. A pracovala na školní zahradě.

Děkuji všem dětem a vyučujícím za aktivní přístup a pomoc našemu okolí a přírodě. (fotky v galerii)

L. Lyková