Týden Země

Celý týden 17. – 21. 4. 2023 jsme si s dětmi II. B připomínali svátek naší planety Země. Povídali jsme si o tom, kde je její místo ve Sluneční soustavě, jaká krásná místa na ní jsou, ale také co jí ubližuje a ohrožuje, kteří živočichové patří do skupiny ohrožených zvířat a co je v našich silách pro ni udělat. Toto téma se prolínalo do všech předmětů. V českém jazyce jsme „třídili“ do obrázkových pytlů slova podle pravopisných jevů, v matematice jsme lovili rybky s příklady a krmili jimi nádherného ledňáčka říčního, o kterém jsme si pustili zajímavý dokument. V hodině čtení na základě získaných informací děti řešily čtenářské úkoly. V pátek 21. 4. 2023 jsme společně s mladšími kamarády ze třídy I. B a paní učitelkou vyrazili vlakem na hřiště do Malých Hoštic. Děti hřiště krásně uklidily a posbíranými odpadky naplnily jeden celý vrchovatý pytel. Následně pak ve skupinkách na jednotlivých stanovištích řešily nejrůznější skrývačky, obrázkové puzzle, křížovky a kvízy s tématem ochrany planety Země. Všichni jsme si Den Země užili. (všechny fotky v galerii)

KateřinaNyczová, Beáta Škrobánková