Výsledky zápisu do 1. tříd na školní rok 2023/2024

K letošnímu zápisu do 1. tříd se do naší školy dostavilo celkem 68 předškoláků. Z tohoto počtu celkem 9 rodičů podává žádost o odklad školní docházky. Zbývajících 59 dětí přijímáme k základnímu vzdělávání.

Prosíme rodiče, kteří podali žádosti na více než jednu základní školu, aby nás kontaktovali, zda na naši základní školu nastoupí či nikoli.

Všichni rodiče, jejichž děti nastoupí na ZŠ Otickou, si budou moci od 2. 5. vyzvednout „Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělání“ jejich dětí na sekretariátu školy (Bc. Zuzana Miketová, 736 513 866).

Mgr. Arnošt Žídek, Ph. D.
ředitel školy