Výsledky přijímacích zkoušek do 6. tříd pro školní rok 2023/2024

Přijímacího řízení do matematické třídy „C“ se zúčastnilo celkem 43 dětí. Z tohoto počtu bylo 12 dětí přijato bez přijímacích zkoušek na základě výsledků Matematického klokana (alespoň 80 bodů) a nebo Matematické olympiády (úspěšný řešitel okresního kola). Přijímací zkoušku s maximem 42 bodů splnily úspěšně všechny děti s alespoň polovičním počtem, tj. 21 bodů, a jsou v tomto momentě také přijaty do matematické třídy. Vzhledem k tomu, že neznáme počet dětí, které budou v nejbližších týdnech přijati na osmileté gymnázium, je pravděpodobné, že se kritérium přijetí můžete ještě mírně posunout (výsledky gymnázií by měly být hotovy nejpozději do 3.5.). Žáci s nižším počtem bodů (předpoklad alespoň 18 bodů) tak stále ještě mají naději, že budou do třídy „C“ přijati také.

Přijímacího řízení do sportovní třídy „B“ se zúčastnilo celkem 40 dětí, z toho jedno dítě nemohlo zkoušku vykonat ze zdravotních důvodů, bude mít k dispozici individuální náhradní termín. Žáci získávali body dle svého pořadí v jednotlivých sportovních disciplínách. Bodové ohodnocení je pak součtem těchto pořadí, tj. čím nižší počet bodů, tím byl žák celkově úspěšnější. V první fázi přijímáme do třídy „B“ prvních 14 chlapců a 12 dívek. Stejně jako u matematické třídy se může kritérium přijetí o několik pozic posunout v závislosti na počtu dětí přijatých na osmiletá gymnázia.

V obou případech není potřeba podávat žádost o odvolání. Zákonné zástupce budeme sami informovat o případném posunu pořadí jejich dětí.

Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.
ředitel školy