Informace k přijímacím zkouškám do 6. ročníků pro školní rok 2023/2024

Přijímací zkoušky do třídy se zaměřením na matematiku a přírodní vědy

Zkoušky do matematické „C“ třídy se budou konat v pondělí 3. 4. 2023.

Začátek: 8:15hod. – příchod a registrace žáků
Doba trvání zkoušky: 8:30 – 9:30hod.


Přijímací zkoušky do třídy se zaměřením na sport

Zkoušky do sportovní „B“ třídy se budou konat ve středu 5. 4. 2023.

Začátek: 13hod. v tělocvičně školy
Doba trvání zkoušky: předpokládaný konec v 15hod.

Žáci budou testováni z pohybových dovedností na školním hřišti, v gymnastickém sále a v tělocvičně školy. Budou vytvořeny menší skupiny, které se budou střídat na jednotlivých stanovištích.

Žáci budou testováni z těchto pohybových dovedností:

  • atletika (60m, vytrvalostní běh 10x40m, hod míčkem, skok z místa, skok daleký a hod medicinbalem)
  • gymnastika (kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet stranou/hvězda, stoj na lopatkách)
  • florbal (vedení míče, slalom a střelba)
  • basketbal (vedení míče, slalom a střelba)

Zákonný zástupce žáka obdrží na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o přestup pozvánku k přijímací zkoušce.

Výsledky přijímací zkoušky budou zveřejněny na webových stránkách školy pod osobním kódem žáka do středy 12. 4. 2023.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na e-mail info@zsoticka.opava.cz nebo tel. 736 513 866.