Jaro – projektové vyučování 2. B

Jaro na začátku března zavítalo i do naší třídy II. B. V předjaří se naše projektové vyučování zaměřilo na první jarní květiny a ochranu přírody. Děti plnily mnoho zajímavých úkolů z českého jazyka i čtení. Při pohybových chvilkách jsme využili jarní písničky o „Masožravé kytce“ nebo „Uvíjíme věneček“. Hádali jsme hádanky, skládali květinová puzzle, doplnili části rostlin a seznámili se s tradičními jarními pranostikami. Děti pracovaly ve skupinkách a každá z nich hledala odpovědi na otázky o jarních květinách ve svém textu. Získané informace si navzájem děti sdělovaly a kontrolovaly správnost svých odpovědí. Závěrem projektu byla výroba jarního věnečku, který jsme si ve třídě vystavili a navodili tak atmosféru blížícího se jara. (všechny fotky jsou v galerii)

 Kateřina Nyczová