Školní psycholog

od 1. 1. 2023 jsme nově rozšířili služby našeho školního poradenského pracoviště o funkci školního psychologa, který bude u nás zaměstnán na poloviční úvazek.
Školní psycholožkou je paní Mgr. Jana Milatová.
Konzultační dny budou k dispozici ve středy a čtvrtky po individuální domluvě. Paní psycholožku můžete kontaktovat přes systém Škola OnLine. 
V případě zájmu je možné domluvit schůzku Vašeho dítěte s paní psycholožkou také přes výchovnou poradkyni paní Martinu Světnickou či speciální pedagožku paní Mgr. Kateřinu Volnou.