PF 2023

… v novém roce hlavně pevné zdraví přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Otická