Mezinárodní dětská výtvarná soutěž

21. ročník ALWAYS GREEN, ALWAYS BLUE. ZAWSZE ZIELONO, ZAWSZE NIEBESKO 2022, mezinárodní dětská výtvarná soutěž v polské Toruň. Mezinárodní porota, která vybírala z více než 7662 prací z 37 zemí, ocenila nejvyšším oceněním a to Cenou v kategorii 14-16 let Anetu Friedlovou (15 let). Diplomy za své práce a účast na mezinárodní výstavě obdrží žáci Filip Gardaš (14 let), Anna Marie Kuhnová (12 let) a Eliška Švarcová (12 let). Paní učitelka Lenka Sýkorová obdržela diplom za přípravu souboru studentských prací. 

Všem oceněným gratulujeme. http://galeriadziecka.com/wyniki-zawsze-zielono-zawsze-niebiesko-torun-2