Netradiční hodina tělocviku pro předškoláky

Začátkem prosince si pro předškoláky MŠ Otická a MŠ Riegrova připravili netradiční hodinu tělocviku děti z 5. A a 7. C. Hrátky v tělocvičně školy plné her a zábavy si všichni moc užili.

Díky patří p. uč. Czudkové, Režnarové a hlavně dětem.