Návštěva knihovny

V úterý 22. 11. se žáci 2. B vydali do knihovny v Opavě – Kateřinkách. Čekala je beseda na téma „Hrajte si s námi dětičky s veselými slovíčky“. Paní knihovnice si nejprve s dětmi povídala o vztahu ke knížkám, o tom, jaké knížky jsou vhodné pro čtenáře jejich věku a kde je najít. Děti se učily hledat knihy a orientovat se v jednotlivých přihrádkách a regálech. Podle indicií, které postupně nalezly v knihách, se děti rozdělily do skupin, ve kterých pracovaly na připravených úkolech.

Poté měly děti možnost si podle libosti vypůjčit knížky domů. Paní knihovnici velmi děkujeme a těšíme se na další návštěvu.

Kateřina Nyczová