Zveřejnění výroční zprávy naší základní školy

Na webových stránkách školy (Informace o škole – Výroční zprávy) byla k nahlédnutí zveřejněna Výroční zpráva za školní rok 2021 – 2022.