Školení pedagogického sboru

Zatímco si žáci školy užívali podzimního volna, mnozí pedagogové našeho sboru se zúčastnili školení Mgr. Roberta Čapka – lektora, pedagoga, školního psychologa, autora mnoha knih a nové Moderní didaktiky. Lektor spravuje facebookové stránky „Líný učitel“. Lektor se věnoval tématu Aktivizující metody ve výuce „Líného učitele“. Celodenní školení bylo nejen tvořivé a činnostní, ale také sloužilo k zamyšlení se nad každodenní výukou a hodnocením žáků. 

Magda Krasnokutská