Náš první LapBook

S dětmi z 2. B se nám podařilo vyrobit a zkompletovat náš první LapBook. Jako téma jsme si zvolili „Jablko“, o kterém jsme si přečetli spoustu zajímavostí, a dále jsme na toto téma hovořili v průběhu našeho projektového „Jablíčkového dne“.

Lapbook je „kniha“ složená z mnoha interaktivních prvků, které spojuje společné téma. Na základě této knihy si děti procvičují svou paměť a rozvíjí své komunikační schopnosti.

Děti stříhaly, lepily a kreslily. Vytvořily si tak krásný výukový materiál, podle kterého bude učení hračka.

Kateřina Nyczová