Zahájení šk. roku 2022/2023

Školní rok bude zahájen ve čtvrtek 1. září v 8 h, žáci budou během první hodiny ve třídě uvítáni svými třídními učiteli. V 8.45 h pak odcházejí domů.

V pátek 2. září bude výuka (třídnické práce) probíhat na nižším stupni 4 vyučovací hodiny (tj. do 11.40 h), u prvňáčků 2 vyučovací hodiny, na vyšším stupni pak 5 vyučovacích hodin (ukončení podle ročníků od 12.10 do 12.35 h).

Od pondělí 5. září bude výuka již probíhat podle rozvrhu.

Všem žákům přejeme, ať se jim v novém školním roce daří!