Žák roku 2022

V pátek 10. 6. byli na Hlásce vyhlášeni Žáci roku 2022 jednotlivých základních škol. Nejlepším žákem naší základní školy je tento školní rok žák 9. ročníku – Cyril Vojtek. Cyril je žákem třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a je to všestranně nadaný žák, který reprezentoval školu napříč předměty. Mezi jeho poslední dosažené úspěchy patří 1. místo v okresním a 3. místo v krajském kole fyzikální olympiády. V matematice se se svým týmem umístil na 3. místě v Moravskoslezském matematickém šampionátu v Ostravě a se stejným týmem se umístili také na 3. místě v soutěži Brloh mezi česko-slovenskými ZŠ. Také v chemickým olympiádách se umístil na krásném 1. místě v okresním a 7. místě v krajském kole. Velmi jej baví i zeměpis, ve kterém reprezentoval naši školu a umístil se na 7. místě v krajském kole ZO. 
Cyril se také aktivně věnuje badmintonu, hraje šachy a zajímá se o PC (své domácí PC si sám sestavil). Cyril má doma dva hady a potkana Edu, miluje krupicovou kaši a ve volných chvílích se věnuje Latte artu. Zajímá se o historii, speciálně o 2. sv. válku, a se svým tatínkem vedou konverzace o geopolitice Číny. Dle slov spolužáků je Cyril velmi dobrý a spravedlivý kamarád. A my jsme moc pyšní, že je právě Cyril naším absolventem. Ke všem jeho úspěchům mu velice gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů při studiu na Slezském gymnáziu v Opavě.