50. MDVV Lidice 2022

50. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2022 nám udělal velkou radost.  V letošním ročníku na téma „MUZEUM“ do soutěže přišlo celkem 14 527 prací od dětí ze 77 zemí světa, odborná porota udělila 1551 ocenění včetně 202 medailí.

Gratulujeme Kláře Hajkové ze 7.C, která uspěla ve velké konkurenci letošního ročníku a získala ČESTNÉ UZNÁNÍ za svou výtvarnou práci.

Seznam všech oceněných děl a jejich fotografie naleznete na www.mdvv-lidice.cz/aktualni/oceneni/cr/.

Lenka Sýkorová