Ukliďme Česko

V úterý 12. dubna se 8. třídy spolu se svými třídními učiteli zapojily do celorepublikové akce Ukliďme Česko. Na vybraných místech Opavy žáci sbírali odpadky a věci, které za normálních okolností patří do koše.

Děkuji všem osmákům za pomoc při „úklidu“ našeho města.