První pomoc v 8. třídách

Ve středu 13. 4. se uskutečnila přednáška o zásadách první pomoci pro 8. A a B (8.C tuto přednášku absolvuje 4.5.). Žáci se od studentek SZŠ dozvěděli základy pro poskytnutí laické první pomoci při zástavě dechu, krvácení a zlomeninách. Žáci si také na figuríně vyzkoušeli nepřímou masáž srdce.

Děkujeme studentkám za výborně předané informace.

R. Pilařová