Výsledky zápisu do 1. tříd na ZŠ Otická na školní rok 2022/23

Zápisu do 1. tříd naší školy se ve dnech 7. a 8. dubna zúčastnilo celkem 62 dětí. Z toho 6 zákonných zástupců požádalo o odklad školní docházky, další 3 odklady budou teprve potvrzeny. Přijmout můžeme nejvýše 50 žáků do dvou prvních tříd. Někteří rodiče navíc podali žádost na více škol v okolí. Snažíme se proto v tomto momentě zjistit, kolik takových rodičů je, a kterou školu preferují. Doufám, že v konečném důsledku budeme moci všechny zapsané děti, které nebudou mít odklad, přijmout do 1. třídy. Nemohu nyní dát definitivní rozhodnutí o přijetí ve všech případech. Stav zápisů budeme postupně aktualizovat.

Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D