Žáci učí žáky

Ve čtvrtek 24. 3. se v naší škole uskutečnil již sedmý ročník školního projektu Žáci učí žáky, který probíhá vždy k příležitosti výročí českého vzdělance, myslitele a učitele národů JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO.

Děvčata a chlapci z  9. tříd se pasují do rolí pedagogů a v dopoledním vyučování si mají možnost vyzkoušet práci učitele přímo ve třídě žáků 1.stupně. Mnohým deváťákům se hodiny u žáčků nižších tříd velmi vydařily, děti byly spokojené, nadšené z mladých „učitelů “ a nadšené ze zpestření výuky neobvyklým vedením hodiny. Paní učitelky tak měly možnost pohlédnout na své žáky z jiného úhlu.

Zároveň deváťáci poznali, jak je příprava učitelské práce náročná a ne vždy úplně snadná, ale krásná 🙂 .

Magda Krasnokutská