Po stopách vydry

„Po stopách vydry“ se v úterý odpoledne vypravilo na 38 páťáků, kteří se přišli podívat na naši školu. Cestu po jednotlivých stanovištích, která pro ně naši vyučující ve třídách nachystali, jim vyplňovaly kvízové otázky s tajenkou. Ve třídách si pak mohli zahrát anglické hry na iPadu, vyzkoušet si pár chemických pokusů v laboratoři, poradit si s matematickými hlavolamy, vyplnit bubliny komiksu svými texty, vidět v akci 3D tiskárnu, či projít čichovou a hmatovou zkouškou a mnoha dalšími aktivitami přírodovědného a jazykového zaměření. Všichni odcházeli spokojeni a my se těšíme, že příští rok se s většinou z nich potkáme v šestých třídách.