Projekt školní zahrady jako přírodní učebny ,,Mysli všemi svými smysly´´

Přehled za rok 2021 a plány na rok 2022

Na naší školní ,,zahradě´´ se již delší dobu nic nedělo. Když se v polovině února objevila možnost zažádat si o grant Nadace Via, neváhali jsme a pustili se do přípravy projektu, který by zahradu přeměnil v mnohem příjemnější místo jak pro žáky, učitele, rodiče a další z okolí, tak i pro samotné živočichy jako jsou ježci, veverky a různé druhy ptáků a hmyzu, kteří ve městě také žijí.

Grant se podařilo získat ve výši 35 500 Kč a zároveň nám Nadace Via založila projekt na portálu Darujme.cz, kde jsme díky příspěvkům štědrých dárců vybrali částku 27 650 Kč a dalších 20 000 Kč jsme získali ještě od partnerů Nadace Via.

Na začátku května proběhla pozimní údržba. Byly odstraněny některé přestárlé keře a túje. Na jejich místo byly vysazeny nové rostliny, na místě tújí pak vedoucí pan vychovatel vyrobil pro děti pocitový chodníček, který s nimi společně naplnil různými přírodninami.

Děvčata ze 4. A pak vysadila rostliny, které mají rády stín, do záhonu u venkovní učebny.

Vznikla také tzv. ,,jedlá část´´. Najdete ji vedle 3 švestek. Děvčata a kluci z 6. C zasadili během pracovního vyučování 3ks rybízů, kanadské borůvky, maliny, ostružiny, také plochou broskvoň nebo třešňovišeň.

V září byl vysazen okrasný květnatý záhon s aronií, který bude lákat po celou sezónu včely a další hmyz, v dubnu vedle něho přibude dřevěný interaktivní prvek o životě včel a také včelí úl na ukázku.

Vedle zadního vchodu do školy, místo prázdného zanedbaného místa, vznikla nová ,,učebna pod stromy´´.  Do ní byl nakoupen teakový nábytek a přibude zde ještě tabule.  Učebna bude dokončena na jaře a věříme, že bude plně využívána.

Proběhla také velmi úspěšná akce ,,Zasaď si svou cibulku´´, kterou zorganizovala ,,Akční skupina´´ a my se už těšíme, kolik tulipánů, narcisů a další cibulovin nám v zahradě na jaře rozkvete.

V listopadu byly dosázeny okrasné stromy, které mají za úkol zahradu opticky rozčlenit a poskytnout příjemný stín. Tyto stromy byly hrazeny z projektu MŽP SFŽP.

Na jaře se v zahradě objeví další výukové interaktivní prvky jako dendrofon, věž poznání a tripexeso či zábavné herní prvky jako piškvorky, doskočiště nebo kuličkolam, které pro nás vyrábí Lesní svět.

Díky podpoře projektu v Nápadech pro Opavu nám bude v příštím roce vybudováno workoutové hřiště a snad i herní prvek pro ŠD.

Stále hledáme další cesty, jak ještě více přeměnit zahradu v přírodní učebnu. Děkujeme všem za pomoc a podporu.

Kateřina Staňková