Projekt Šablony III.

Škola se zapojila do projektu Šablony III. od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022.
Číslo projektu je CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022765 Podpora vzdělávání III. v celkové výši 1 009 857 Kč. Většina částky slouží k financování činnosti školního speciálního pedagoga, tandemové výuky v ZŠ, Klubu pro žáky, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem, projektového dne ve výuce, či projektového dne mimo školu.