Ocenění eTwinningového projektu Roald Dahl: The Dream factory

Naše škola se  loni připojila do systému mezinárodních projektů eTwinning a hned s prvním projektem jsme získali nejenom žákovský certifikát kvality, národní certifikát kvality, ale také evropský.

Tento certifikát nám byl udělen za kvalitní práci na eTwinningovém projektu „Roald Dahl: the Dream Factory“  s komentářem: ,,Toto ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům´´.

Na projektu aktivně pracovalo 14 žáků loňské 9.C, přičemž to nebylo vždy úplně jednoduché vzhledem k tomu, že velká část školního roku proběhla distančním způsobem v online prostředí. Věřím, že to nám všem přineslo spoustu nových zkušeností.

Náš projekt bude navíc zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net.

V současné době se zahraničními partnery podáváme přihlášku do soutěže o nejlepší mezinárodní projekt, tak uvidíme, jak budeme nakonec úspěšní.

K. Staňková