Modernizace učeben

V posledních měsících probíhala na naší základní škole modernizace tří učeben a my Vám teď chceme ukázat výsledek 🙂 
Modernizovány byly dvě počítačové učebny a také učebna přírodních věd. PC učebny jsou plně vybaveny a je zde místo pro 28 žáků a 2 pedagogy. Každé místo je možno, díky moderní technice, využít také pro hodiny cizích jazyků.
Přírodovědecká učebna je kompletně vybavená laboratoř pro 30 žáků a jednoho pedagoga, která je již plně připravena k výuce chemie, fyziky, či přírodovědy. V této učebně jsou nové rozvody elektřiny a vody a do všech žákovských stolů je přiveden elektrický proud pro případné fyzikální i chemické pokusy.
Všechny tři nové učebny jsou vybaveny moderními interaktivními tabulemi.
Modernizace byla financována z Evropvské unie z projektu IROP (celková výše projektu byla 3,8 mil. korun).
Součástí projektu bylo také bezbariérové řešení naší základní školy včetně bezbariérových toalet. Tímto také velmi děkujeme městu Opava za 10% spolufinancování projektu. 
Pevně věříme, že tyto učebny budou jak pro žáky, tak pro pedagogy, příjemným místem pro společnou práci 🙂

Mgr. A. Žídek