Přednášky o správném fyzickém, psychickém a sociálním vývoji -„dospívám…“ pro žáky 7. a 9. tříd za podpory MAS Opavsko

      Poslední dva roky nebyly pro děti vůbec jednoduchým obdobím. Většinu času byly nuceny trávit v online prostředí. Proto jsme velmi rádi uvítali možnost zrealizovat přednášky ve škole na živo o tématech, která jsou spojena s dospíváním. Žáci sedmých ročníků byli rozděleni na skupiny děvčat a chlapců. Díky tomu mohla paní lektorka Šebestová přednášky dle toho cíleně zaměřit. Všichni se tak dozvěděli spoustu zajímavých informací o svém těle a jeho proměnách, které jsou s tímto obdobím spjaty.

 Žáky 9. tříd pak čekal dvouhodinový cyklus povídání s tématy jako: pohlavní zralost, znásilnění, pohlavní zneužití, pornografie či předčasné těhotenství a jeho rizika. Žáci se dozvěděli mnoho přínosných informací.

Tímto také děkujeme MAS Opavsko, která prostřednictvím Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území Opavska II. zajistila tyto přednášky pro naše žáky zdarma.