Testování žáků na Covid-19

Vážení rodiče. 

Vzhledem k aktuálnímu nařízení vlády proběhne v naší škole preventivní testování žáků na Covid-19 ve dnech 1. a 8. listopadu 2021. Testovat budeme totožným antigenním testem, a také veškeré nastavení je stejné jako tomu bylo na začátku září.

U žáků 1. – 3. tříd je umožněna asistence třetí osobou (zákonným zástupcem). V takovém případě test absolvujete společně v našem vestibulu pod dohledem pracovníka školy. Děti z ranní školní družiny si provedou test ve vestibulu školy a následně mohou do družiny.

Pokud žák nebude přítomen testování na začátku pondělního vyučování a dostaví se do školy později nebo další den, provede si test bezprostředně po svém prvním příchodu do školy v příslušném týdnu.  

Test nepodstupují žáci, kteří splňují podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dní po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19). Tuto dokumentaci dodejte písemně nebo stačí ukázat v aplikaci Tečka v mobilním zařízení třídnímu učiteli. Pokud budete souhlasit, můžeme ji zadat do Školy OnLine (aplikace je na to od výrobce nachystána a zabezpečena) a nebude třeba po dobu platnosti očkování/prodělaného Covidu již nic dodávat ani v budoucnosti. 

Testovat se nemusí také žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Bohužel aktuální doba platnosti tohoto testování je zkrácena na 72 hodin od PCR testu a 24 hodin od testu antigenního. 

Žák, který absolvuje preventivní testování, musí nosit roušku pouze ve společných prostorách (chodby, šatny, toalety, apod.). Ve třídě a při vyučování je mít nemusí.

Žáci, kteří nepodstoupí preventivní testování a nevztahuje se na ně příslušná výjimka (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole (tedy i ve výuce), nesmí cvičit ve vnitřních prostorách školy a nesmí zpívat. Roušku si mohou sundat, pokud budou jíst nebo pít.

Toto nastavení je zatím platné na první dva listopadové týdny, tj. 1.-14. 11. 2021. 

Přeji Vám hezké podzimní prázdniny.
Arnošt Žídek