Projektový den mimo školu

7. října žáci 7. A a 7. C navštívili Archeopark v Chotěbuzi. Ten představuje rekonstrukce různých staveb a opevnění slovanského hradiska. Repliky dobových staveb a rozsáhlá interaktivní expozice o historii, archeologii a přírodě zprostředkovávají žákům zábavnou formou poznatky ze života nejen starých Slovanů. Program, který žáci absolvovali, tak vhodně doplňuje výuku nejen dějepisu, ale také zeměpisu, přírodopisu i dalších předmětů.

Těžko říct, které činnosti žáky víc zaujaly. Jistě to byla lukostřelba a povídání o zbraních, které Slované používali, ale také hra na archeology a vyhledávání kostí, mletí obilí na žernovu nebo luštění hlaholice a zapisování textu na voskové tabulky. Každý si vybral a dobře se bavil při tomto jiném způsobu učení.

M. Wojnarová