ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Zasedání školské rady proběhne v pondělí 25.10.2021 v 16:30 hod. v budově školy. V případě jakýchkoliv podnětů k projednání ze strany rodičů, neváhejte kontaktovat členy školské rady.