Den profesí pro 8. a 9. ročník

Dne 27. 9. 2021 proběhl projektový den – Den profesí.

 Žáci se rozdělili do skupin a seznámili se s pracovním prostředím. Děti 8. a 9. tříd vytvořili 8 skupin, přibližně po 25 žácích a navštívili se svým pedagogickým dozorem střední školy v Opavě, které poskytují odborné vzdělání. Na jednotlivých SŠ jim byly představeny obory, které zde vyučují a jsou zakončené výučním listem nebo maturitou.

Děkuji za spolupráci třídním učitelům i pedagogickému dozoru.

Atmosféru Vám přiblíží fotografie.

L. Martínková