Uvítání prvňáčků

Školní rok 2021/2022 byl úspěšně zahájen. ????????????????

Přejeme nejen našim prvňáčkům mnoho úspěchů v novém školním roce.

A všem pedagogům skvělé žáky a mnoho sil.