Nově budovaná školní zahrada

Vážení rodiče a přátelé naší školy,

rádi bychom vás informovali o možnosti podpořit naši nově budovanou přírodní školní zahradu. Získané finanční prostředky nám umožní přetvořit doposud zanedbaný prostor v příjemné prostředí pro učení, bádání, hry a relaxaci. Společně s dětmi a vámi rodiči zasadíme spoustu květin, vysadíme stromy a přilákáme tak různé živočichy. Díky vám pak bude možné nechat v zahradě vytvořit vrbičkové tunely, vyvýšené záhony, posezení s ohništěm a další. Z Nadace Via: Živá komunita jsme již obdrželi 35 500 Kč, část těchto peněz byla použita na koupi ovocných keřů a stromků, které již byly v zahradě vysazeny žáky 6.C. Trvalky, vysazené děvčaty ze 4.A, zútulňují prostor venkovní učebny, stejně jako truhlíky s muškáty a petúniemi, které osadili žáci 1.B s paní vychovatelkou Hankou. Váš finanční příspěvek nás posune o krok dál k proměně naší školní zahrady. I malá podpora může pomoci. Vybranou částku nám Nadace Via zdvojnásobí, max. do výše 20 000Kč. Děkujeme!!

O dalším dění v zahradě vás budeme průběžně informovat.

Sledujte proměnu zahrady na Otické!!

Nadace Via – projekt Darujme.cz

Název kampaně: Mysli všemi smysly

Odkaz: https://www.darujme.cz/projekt/1204755#informace

Mgr. Kateřina Staňková