Přijímací zkoušky do sportovní třídy

Ve středu 12.5. 2021 se konaly přijímací zkoušky do budoucí sportovní třídy.