Pravidla pro přihlášky do 6. třídy na ZŠ Otická v školním roce 2021/22

…úprava termínů v příspěvku na základě oficiálního posunutí termínu přijímacích zkoušek na SŠ a víceletá gymnázia

Naše škola nabízí od 6. třídy tři varianty školní docházky:

 • Třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (VI. C)
 • Třídu s rozšířenou nabídkou sportu a her (VI. B)
 • Běžnou třídu bez zaměření (VI. A)

Do „matematické“ i „sportovní“ třídy probíhají každoročně přijímací zkoušky.

Termíny letošních přijímacích zkoušek (ke změně původních termínů došlo na základě oficiálního posunutí termínu přijímacích zkoušek na SŠ a víceletá gymnázia).

 • Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů            úterý 11. 5. 2021
 • Třídu s rozšířenou nabídkou sportu a her        středa 12. 5. 2021

Při volbě termínů jsme zohlednili aktuální hygienickou situaci, termíny přijímacího řízení na víceletá gymnázia a termíny zápisů do prvních tříd na ZŠ Otická.

Jak budou přijímací zkoušky vypadat?

O přijetí do „matematické“ třídy rozhodne didaktický test z matematiky podobný Cermatovskému testu na osmiletá gymnázia. Jejich podobu z předchozích let naleznete na stránkách Cermatu zde:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf/osmilete-obory-matematika

O přijetí do „sportovní“ třídy rozhodne test všeobecné tělesné zdatnosti, který se bude skládat z následujících disciplín:

 • Atletika – běh na 60 metrů, hod míčkem, skok do dálky, 10×40 metrů člunkový běh, hod medicinbalem, skok z místa
 • Gymnastika – kotoul vpřed, kotoul vzad, přemet stranou (hvězda), stoj na lopatkách
 • Basketbal – vedení míče, slalom, střelba
 • Florbal – vedení míče, slalom, střelba

Prozatím stále počítáme s tradiční variantou přijímacích zkoušek, která probíhá za běžného provozu školy. Nebude-li možné z hygienických důvodů zkoušky uskutečnit, včas zveřejníme alternativní kritéria přijímacího řízení.

Termíny podání přihlášek na přijímací zkoušky

Přihlášky na přijímací zkoušky budeme přijímat od 15. 3. do 23. 4. 2021.

Formulář s přihláškou ke stažení najdete ZDE nebo v Dokumentech ke stažení. K nám na školu jej můžete dodat osobně, poštou či e-mailem na školní mailovou adresu info@zsoticka.opava.cz. Ve formuláři označte nejen o jakou třídu máte zájem, ale také zda chcete Vaše dítě dát i do běžné třídy v případě, kdyby neuspělo v přijímacích zkouškách do třídy sportovní či matematické. Je možné zúčastnit se obou přijímacích zkoušek. Rodič pak ve formuláři označí prioritu pořadí obou specializovaných tříd pro případ, že by dítě uspělo jak v matematické, tak sportovní přijímací zkoušce. Stanovené pořadí bude závazné pro následné umístění dítěte do konkrétní třídy.

Termíny podání žádostí o přestup na ZŠ Otická

Ve dnech 16. 4. až 30. 4. 2021 pak můžete posílat žádosti o přestup pro děti, které mají zájem o běžnou třídu VI. A.

Neposílejte, prosím, žádosti o přestup před 16. 4. 2021. Žádost o přestup je oficiální dokument, na který musíme do 30 dnů odpovědět, což s ohledem na probíhající přijímací řízení nejen k nám, ale i na osmiletá gymnázia, nebudeme schopni z kapacitních důvodů rozhodnout.

Kritéria přijetí dítěte na ZŠ Otická

Pro přijetí do „matematické“ a „sportovní“ třídy rozhodují pouze výsledky v přijímací zkoušce.

I pro běžnou třídu jsme však omezeni kapacitními možnostmi školy (nejvýše 30 dětí ve třídě, celkem 560 dětí ve škole). Z tohoto důvodu jsme stanovili následující kritéria pro přijetí dětí do běžné třídy v tomto pořadí:

 1. Žáci ZŠ Otická.
 2. Děti, které už mají sourozence na naší škole.
 3. Děti z okolních obcí a škol, kde nejsou druhé stupně ZŠ.

V případě shody ve všech kritériích bude posledním pomocným kritériem do běžné třídy dosažený výsledek přijímací zkoušky do matematické nebo sportovní třídy, ve které dítě neuspělo.

Do kdy se vše dozvíte?

Výsledky přijímacích zkoušek budou uveřejněny na našich webových stránkách do pátku 14. 5. 2021. Následně vyhotovíme také seznam žáků, se kterými počítáme do běžné třídy. Žádosti o přestup budou vyhodnoceny rozhodnutím v zákonné normě, tedy nejpozději do 30 dnů od podání žádosti.

Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.