Informace o testování žáků při znovuotevření škol

Vážení rodiče.

K dispozici jsou veškeré informace k testování žáků na Covid ve školách. Přehledně jsou komplexní informace k dispozici na adrese: 
https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021?fbclid=IwAR3FbqotgUvKw-ppls7XadraJotil7q3GVbuXgKiL66GCD8gJDTeN6bTitc

Představu, jak test probíhá, si můžete udělat na demonstrativním videu MŠMT: 
https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&ab_channel=M%C5%A0MT

U nás ve škole bude testování probíhat každé ráno v pondělí a ve čtvrtek v rámci příchodu do školy. Jedná se o antigenní test. Část dětí bude testována přímo ve třídách v rámci prvních patnácti minut začátku vyučování pod dohledem paní učitelek třídních. Po provedení testování pak poběží běžná výuka. Menší děti (1. až 3. třída) může do školy doprovodit zákonný zástupce, může být u testu vždy přítomen a svému dítěti pomoci fyzicky i psychicky. My na Otické dovolíme i vstup rodičům starších dětí. V takovém případě přijde dítě i rodič ke škole „zezadu“ od hřiště k centrálnímu vchodu u vestibulu, kde bude nachystán dostatek odběrových míst s rozestupy. Po provedení testu rodič s dítětem počká potřebných 15 minut k vyhodnocení testu v našem areálu na pozemku školy (tedy mimo samotnou budovu školy). V momentě, kdy test bude negativní, může rodič odejít a dítě bude vpuštěno do školy.

Předem upozorňuji, že naši zaměstnanci nebudou na testování žádným způsobem fyzicky spolupracovat. Pedagog může pouze předvést, jak se test provede a být dítěti psychickou oporou. Budeme pouze provádět dohled nad žáky, podobně jako to děláme ve škole o přestávce. Do testu samotného zaměstnanci školy zasahovat nemohou a také za něj nenesou žádnou odpovědnost. Na nic víc nemáme oprávnění, školení ani pravomoci. Dítě provede samoodběr podobně jako v přiloženém odkazu na videu. Proto doporučujeme video doma s dítětem společně, klidně několikrát shlédnout. Pro vaši informaci jako ředitel školy nyní rozporuji skutečnost, že dodané testy požadují v přiloženém návodě hloubku zasunutí tyčinky 2,5 cm, zatímco ilustrační video ukazuje skutečnost, že odběr se provede z přední části nosu, podobně jako když mají malé děti tendenci se v nosu šťourat prstem. Nikdo na ZŠ Otická nebude požadovat zasunutí do hloubky 2,5 cm. Pokud bude odběr proveden pouze z přední části nosu dle instruktážního videa, nemělo by hrozit žádné nebezpečí úrazu. Dítě následně paní učitelce ukáže výsledek, který my pouze zaznamenáme, aby bylo jasné, že dítě může být ve škole fyzicky přítomno. Test bude následně vyhozen do speciálního odpadkového pytle. Odběrová místa budou vždy čistá a budou pravidelně dezinfikována. K dispozici bude na místě samozřejmě dezinfekce rukou, papírové ubrousky apod. 

V případě pozitivního testu musí dítě opustit školu. Bude-li přítomen zákonný zástupce, odejdete spolu. Bude-li ve škole dítě samo, může s písemným souhlasem zákonného zástupce opustit školu samo (tento souhlas může být udělen i předem). Pokud žádný souhlas udělen nebude, počká v naší izolační místnosti pod dohledem na příchod zákonného zástupce – stejný postup jsme již aplikovali letos při běžné výuce v budově školy.

Děti, které do školy přijdou v pondělí či čtvrtek před začátkem vyučování již na ranní družinu, provedou testování totožným způsobem už při vstupu do družiny.

Vzhledem k ukončení nouzového stavu k 11.4.2021 bude ukončena výuka dětí zaměstnanců integrovaného záchranného systému na záchytných školách. Ti, kteří doposud měli po dobu nouzového stavu zajištěnu výuku na ZŠ Edvarda Beneše apod. a spadají pod naši základní školu, mohou po dobu týdne, kdy má probíhat jejich distanční výuka, navštěvovat nyní naši školu. Výuka bude probíhat analogickým způsobem, jako to bylo doposud na záchytných školách. Máme pro ně nachystánu speciální třídu. Pokud máte o tuto výuku zájem, kontaktujte nás, prosím, ať zajistíme dostatek pedagogického personálu, který vám bude oporou. Je také nutné si na týden distanční výuky objednat jídlo ve školní jídelně. Tato situace se nyní týká také dětí pedagogických pracovníků škol.

Další důležité informace:

1) Dítě se může dostavit k testování pouze, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

2) Testování se neprovádí v případech, kdy dítě doloží negativní výsledek PCR testu nebo negativního antigenního testu, který není starší než 48 hodin. Potvrzení o provedení a výsledku testu je nutné doložit v budově školy. Lze si tedy zařídit test jinde – např. v lékařském zařízení – a nám pouze doložit jeho provedení a negativní výsledek. 

3) Podobně není nutné testování provádět, pokud dítě absolvovalo onemocnění Covid 19 a je v ochranné lhůtě 90 dní od prvního pozitivního PCR testu. Také tuto skutečnost je nutné prokazatelně doložit – potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě, apod.

4) Pokud některý žák nebude přítomen testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede se test ihned po příchodu žáka do školy.

5) Pokud bude test pozitivní, obdrží žák potvrzení o pozitivním testu. Vašim dalším úkolem je následně informovat o pozitivním testu vašeho dětského lékaře a podstoupit ověřovací PCR test. K běžné výuce v budově školy se pak žák vrací po předložení negativního výsledku ověřovacího PCR testu nebo po skončení povinné izolace.

Pokud máte jakékoli obavy z testu ve škole (např. zdá-li se vám návod k postupu samotestu složitý apod.), přijďte k testu s dítětem do školy a buďte mu psychickou i fyzickou oporou. Počítejte však s tím, že zejména z počátku může mít zájem větší množství rodičů. Nenechte proto příchod do školy na poslední chvíli. Budeme se vám snažit maximálně vyjít vstříc, ale také my jsme limitováni velikostí našich vstupních prostorů a kapacitou zaměstnanců.

Upozorňuji také, že testování není povinné. Pokud nechcete své dítě do školy poslat, máte na to plné právo. V takovém případě se budeme chovat podobně, jako kdyby vaše dítě bylo běžným způsobem nemocné. Bohužel už ale nejsme schopni garantovat kvalitu distanční výuky, na kterou jste byli doposud zvyklí. Naši učitelé budou učit běžným způsobem v budově školy. Přesto však uděláme maximum pro kvalitu naší pedagogické práce. Nejen že vždy dodáme výstupy, co dělaly děti v rámci prezenční výuky ve škole, zkontrolujeme také výstupy vašeho dítěte a poskytneme co největší zpětnou vazbu, abychom vašemu dítěti se situací co nejvíce pomohli. Dejte nám (p. uč. třídní) však vědět, že s prezenční výukou vašeho dítěte ve škole nemáme počítat, dítě bude automaticky omluveno z výuky. Tyto informace potřebujeme také proto, abychom co nejlépe naplánovali následnou pedagogickou podporu. Nezapomeňte si také v tomto případě odhlásit obědy ve školní jídelně. 

V případě, že s rouškami, testováním a dalším opatřením z jakéhokoli důvodu nesouhlasíte a chcete je právně či jakkoli jinak rozporovat, obraťte se prosím se svými otázkami na Ministerstvo školství a Ministerstvo zdravotnictví. Jedná se o jejich nařízení. Také z tohoto důvodu jsem Vám zaslal odkaz na veškerou dokumentaci, které nám MŠMT a MZ dodalo. My musíme ve škole postupovat podle mimořádného opatření vlády a pro nás závazného manuálu, které jsme k celé věci od ministerstsva školství dostali. Nemáme jiné východisko. Situaci jsme konzultovali s právním zástupcem i zřizovatelem Magistrátem města Opava. 

Na závěr bych chtěl připomenout, že všichni žáci v týdnu s prezenční výukou mají objednány obědy ve školní jídelně. Pokud s nimi nepočítáte, je potřeba si je telefonicky odhlásit. Žáci na distanční výuce mají obědy naopak automaticky odhlášeny, ale mohou si je telefonicky objednat a odnést v jídelním boxu. Školní jídelna vydává obědy v době od 11:30 do zhruba 13:00. Konec výdeje bude uzpůsoben potřebám našich žáků.

Děkuji za pochopení a vstřícnost při znovuotvírání škol.

Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.
ředitel školy