Změna termínu přijímacích zkoušek na SŠ a nižší stupeň gymnázií a také přijímací zkoušky do tříd s rozšířenou výukou v 6. ročníku naší ZŠ

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021

▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

▪ pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021

▪ pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

Náhradní termíny

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021 

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021

S ohledem na změnu těchto termínů budou posunuta i data našeho přijímacího řízení do šestých tříd.

Třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů – úterý 11. 5. 2021

Třída s rozšířenou nabídkou sportu a her – středa 12. 5. 2021

Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.