Výuka na ZŠ Otická od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

zatím stále čekáme na oficiální informace z Ministerstva školství, které do našich datových schránek doposud nedorazily. Rád bych Vám však zaslal alespoň ty informace, které již víme, ať si můžete alespoň částečně naplánovat dny příští.

V tomto momentě je zjevné, že od příštího týdne bude ve škole prezenčně probíhat rotační výuka žáků 1. stupně. V budově školy bude vždy celá třída společně jeden týden a následující týden bude příslušná třída jako celek doma. 

Od 12. 4. a pak každý lichý týden budou ve škole prezenčně děti ze tříd: 1.A, 2.B, 3.A, 4.A, 5.B.  

Od 19. 4. a pak každý sudý týden budou ve škole prezenčně děti ze tříd: 1.B, 2.A, 3.B, 4.B, 5.A. 

V budově školy budou každé pondělí a čtvrtek probíhat testy na Covid. O tom, jak budou technicky testy vypadat zatím stále oficiální informace nemáme. V tomto mometně je zjevné, že neotestované nebo pozitivní dítě nebude moci být v budově školy po dobu prezenční výuky. V takovém případě zůstane doma. Jako škola se pokusíme udělat maximum pro to, abychom dětem mimo budovu školy nejen dodali informace, co bylo ve škole probráno, ale také poskytli co největší možnou pedagogickou podporu, které budeme schopni, abychom minimalizovali negativní dopad takového domácího vzdělávání. 

Po dobu prezenčního vyučování bude fungovat pro příslušné žáky školní družina i školní jídelna. Ve školní jídelně budou všichni žáci v týden prezenční výuky přihlášeni k osobnímu odběru stravy. Pokud nechcete, aby se ve školní jídelně stravovalo, je nutné do jídelny zavolat a oběd odhlásit. Naopak děti, kteří do školy prezenčně nedochází (jsou týden doma na distanční výuce) mají oběd na příslušný týden odhlášen. Obědy si lze v obou případech také objednat do jídelního boxu a odnést s sebou domů.

Jsem si vědom, že každý z vás může mít na testování v budově školy rozdílný názor. Také my si klademe spoustu otázek, na které nyní stále neznáme odpovědi. Jako ředitel školy však předpokládám, že obdržíme z MŠMT prováděcí vyhlášku, která je pro každou státní organizaci závazná a kterou se budeme muset řídit. Další informace vám zašleme ihned, jakmile to bude možné.

S přáním pěkného dne
Mgr. Arnošt Žídek, Ph.D.
ředitel školy